- Washburn SHB60TSS

- washburn shb60tss. stu hamm ( )

:


:
:
: yin yang/bass clef inlay
: 34" , 24
: active j & mm style pickups, piezo bridge
:
:
:
0,00 .
- Washburn SHB60TSS. Stu Hamm ( )

:

:
:
:
: Yin Yang/Bass Clef inlay
: 34" , 24
: Active J & MM style pickups, Piezo bridge 
:
:
:
-
.. 220019 . . 32/94.
(.) 12

. .