Sabian B8 PERFORMANCE SET 05003

, , CRASH 16 ", RIDE 20" , Hi Hat 14" - . :10, : 8,
1 039,68 .
:14'-'- Hi-Hats16'-'- Thin Crash18'-'- Thin C .
- -
.. 220019 . . 32/94.
(.) 12