9 292,00 .
, . , . V-Accordion Roland, Roland FR4XB-BK — . , , .
13 797,00 .
FR-8x - . V-Accordion , , . . Dynamic Bellows Behavior ; , 4 , , . , FR-8x .

 
 
4 492,00 .
V-Accordion . Roland . FR-1xb - . , FR-1b, , USB . , FR-1xb .
9 292,00 .
, . , . V-Accordion Roland, Roland FR4XB-BK — . , , .
4 522,70 .
V-Accordion . Roland . FR-1xb - . , FR-1b, , USB . , FR-1xb .