SENNHEISER SKM 9000 BK B1-B4

Sennheiser evolution G3/2000 Neumann KK 204 KK 205. ME 9002, 9004 9005 , . MD 9235 .

.


, .
- , . - , .

! !

! !
7 711,50 .


.

Sennheiser evolution G3/2000 Neumann KK 204 KK 205
4 9000SKM 9000
MZQ 9000
HD –
LR - ( SeDAC - Sennheiser Digital Audio Codec)
88
- SKM 9000 A1–A4: 470–558
SKM 9000 A5–A8: 550–638
SKM 9000 B1–B4: 630–718
SKM 9000 B5–B8: 710–798
< 5 ppm
25
0 + 62 , 3
: 80 , 100 , 120
5,5 ( BA 60)
BA 60 –
B 60 – (2 )
960 ()
270 x 40
350 , BA 60 ME 9005
-
.. 220019 . . 32/94
(.) 12

. .