Bricasti Design M10 Remote

Bricasti Design M10 Remote -  M7.

, DSP-, .   .

M10 , M7, .   , M10 : RS422.   M7 .

10 202,40 .
  • , ,
  • 1-8 M7
  • M7 RS422 9pin, 10- , 30 , 480L, , IP- . M10.
  • "" M7: , , ..
  • M7 , .
  • 8 4 , 4
  • , M7, Machine Setup
  • M7 M7, M10
  • , M10

. .